top of page

Serebral Palsi (CP) Ek Gelişen Problemler

Bağımsız bir yaşam sürmeyi zorlaştıran serebral palsi ek problemlerinde varlığı bu zor hastalığı daha da zorlaştırmaktadır.

Mental retardasyon(zeka geriliği)


Epileptik nöbetler


Oromotor fonksiyon bozukluğu(devam eden emme refleksi, çiğnemede güçlük, öğürme ve öksürme reflekslerinde artış, yutmada güçlük gibi problemler)


Emme güçlüğü(hipoton cp)/sürekli emme(primitif refleksler inhibe olmamış) 

Salya akıtma(azalmış fasial tonus,yetersiz baş kontrolü,seyrek yutkunma,oral duyusal prob.)


Çiğneme sorunları(tempromandibuler eklem disfonksiyonları)


Konuşma bozuklukları(ses üretme ve konuşma güçlüğü, artikülasyon bozukluğu, dizartri(sık),afazi(nadir))


Gastrointestinal sistem problemleri(reflü,kabızlık,kusma,aspirasyon pnömonisi)


Diş sorunları(diş minesi bozuklukları ,maloklüzyon, jinjival hiperplazi, çürükler)


Solunum problemleri(pnömoni,bronkopulmoner displazi, enfeksiyon)


Görme(optik atrofi,kırma prob.)-işitme sorunları(sensorinöral işitme kaybı)


Üriner disfonksiyon(inkontinans)


CP ye ek gelişen problemlerle ilgili özellikle belli periyotlarla hekim (nöroloji , ortopedi , diş , göğüs hastalıkları , göz , kbb , üroloji ) kontrolü,konuşma problemi yaşayan çocuklar için

dilkonuşma terapisti, aile ve yetişkin CP li bireyler için psikolog gibi uzmanlardan yardım almak gerekir.

Comments


bottom of page